Psykologista asiantuntijuutta työelämään, hyvinvointiin ja oppimiseen

Yritys tarjoaa psykologista asiantuntijapalvelua koko Kymenlaakson alueella. Yrityksen toiminnan tavoitteena on tuottaa lyhyen jonotusajan psykologipalveluita asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti. Psykologipalveluita erityisesti työhyvinvointiin, neuropsykiatrisiin haasteisiin sekä oppimisvaikeuksiin liittyen. Myös muistitutkimukset työikäisille.