MITEN OPPIMISVAIKEUKSIA TUETAAN?


"Harjoitus tekee mestarin", joskus tarvitaan kuitenkin muutakin kuin vain harjoitusta. Jos lapsella kouluun lähteminen on haastavaa tai toisaalta läksyihin kuluu tolkuttoman pitkiä aikoja, huolemme koulun sujumisesta kasvaa. Koulun ei tulisi olla kohtuuttoman kuormittavaa, niin kuin ei työelämänkään aikuisille. Jos lapsella on oppimisessa tai keskittymisessä esiintyviä haasteita, koulun kuormittavuus saattaa näkyä myös kotona. Kotiin palaa kiukkuinen tai väsyneen oloinen lapsi. Tärkeintä on suoda lapselle lepoa ja positiivista palautetta onnistumisistaan koulupäivän aikana ja myös sen jälkeen. Kouluun lähteminen pirteällä asenteella on jo kehumisen paikka. Kotona on tärkeä osallistua lapsen oppimiseen tukemalla tarvittaessa kotiläksyissä ja olemalla kiinnostunut koulupäivän kulusta. Kodin tuen ei tulisi kuitenkaan muodostua toiseksi koulupäiväksi lapselle, myönteiset tunnekokemukset parantavat myös oppimista. 


Koulussa lasta tuetaan erityisopetuksen ja tukiopetuksen keinoin. Tukea suunnitellaan yhdessä huoltajien kanssa.