PSYKOLOGISET TUTKIMUKSET TYÖKYKYYN, MUISTIIN  JA  OPPIMISVAIKEUKSIIN LIITTYEN

Työuran suunnitteluun sekä koulutuksellisiin valmiuksiin liittyvät tutkimukset aikuisille auttavat mm. uraan liittyvien muutosten pohdinnassa. Tutkimuksilla voidaan myös tuoda esiin mahdolliset toteamattomat oppimisvaikeudet kuten lukivaikeus. Tulevaisuuden urasuunnitelmien tekeminen tutkimustietoa apuna käyttäen parantaa mahdollisuuksia tehdä oikeasuuntaisia uravalintoja. Oppimisen haasteet voidaan ottaa opintojen lisäksi huomioon myös työelämässä, mikä voi merkittävästi helpottaa työhyvinvointia ja jaksamista. Muistitutkimukset antavat lisätietoa muistissa ja toimintakyvyssä tapahtuneista mahdollisista muutoksista. Tutkimuksessa käytetään psykologisia testausmenetelmiä, mitkä antavat kuvan siitä, millä alueilla muistisuorituksissa mahdolliset haasteet ovat. Olennaista on soveltaa tutkimuksista saatu tieto käytännön elämään. Tutkimusten tavoitteena on keskustella yhdessä asiakkaan kanssa, millä keinoin arjessa toimimista voidaan helpottaa ja toimintakykyä ylläpitää. Vahvojen taitojen ja voimavarojen esiintuominen voi tuoda myös itsevarmuutta arjen haasteissa selviytymiseen.

Oppimisvaikeuksiin ja erityisesti lukivaikeuteen liittyviä selvityksiä myös opiskelijoille ja työelämässä oleville aikuisille.